Зовнішньоекономічна діяльність

Складські Послуги Митно-Брокерські Послуги Перевезення

Зовнішньоекономічна діяльність нашої компанії полягає в наданні різних видів логістичних послуг

Логістич­ний сервіс- це су­купність по­слуг, що на­да­ють­ся в про­цесі по­став­ки то­ва­ру спо­жи­ва­чу, які є за­вер­шаль­ним ета­пом про­су­ван­ня матеріаль­но­го по­то­ку логістич­ним лан­ц­ю­гом. Предметом логістичного сервісу є певний набір логістичних послуг. Об'єктом логістичного сервісу виступають різноманітні споживачі матеріального потоку.

Наша компанія готова вирішити майже всі ваши проблеми логістичного характеру

Складські Послуги - всі послуги надаються і виконуються на високому рівні з індивідуальним логістичним підходом до кожного клієнта. Кваліфікований персонал і сучасна техніка забезпечить високоякісну обробку Вашого вантажу і його надійне зберігання. Все це забезпечує високу динаміку обробки вантажів на всіх етапах логістичного ланцюга – від прийому вантажу на склад, до його відвантаження.

Митно-Брокерські Послуги - всі наші митні брокери пройшли навчання і підтвердили свою кваліфікацію здавши відповідний іспит в митних органах. Високий професіоналізм і тривалий досвід роботи наших митних брокерів запорука швидкого та ефективного оформлення вашого вантажу на митниці.

Перевезення - звернувшись до нас, Замовник завжди отримує необхідну кількість пропозицій з перевезення вантажу від різних перевізників, та щоразу обирає тільки найбільш вигідне.