30 травня граничний термін подання фінансової звітності держреєстратору

Всі юридичні особи повинні складати фінансову звітність на основі даних бухгалтерського обліку. Фінансова звітність підприємства відображає його економічний стан, активи та зобов’язання, доходи та витрати тощо.

Іноземні представництва та суб’єкти малого підприємництва подають скорочену фінансову звітність, яка включає баланс та звіт про фінансові результати (ф-1м, ф-2м). До контролюючих органів подається квартальна звітність (проміжна), що заповнюється наростаючим підсумком з початку календарного року, та річна.

Платники податку на прибуток за ставкою 0% (ст. 154,6 ПКУ) подають спрощену скорочену фінансову звітність, яка включає баланс та звіт про фінансові результати (ф-1мс, ф-2мс). Така звітність подається лише 1 раз на рік.

Всі інші підприємства (крім вище перелічених та бюджетних установ) подають повну фінансову звітність, яка включає баланс (ф-1), звіт про фінансові результати (ф-2), звіт про рух грошових коштів (ф-3), звіт про власний капітал (ф-4) та примітки до звітності (ф-5). Річна звітність подається у складі всіх форм фінансової звітності, а квартальна лише у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Окрім уповноваженого органу на прийом фінансової звітності (регіональні відділення статистики), підприємства подають свою фінансову звітність ще й органам Міндоходів та державному реєстратору. Коротенько зупинимось на тому, що саме підприємства повинні надати держреєстратору і чому.

Згідно Закону України №996-ХІV від 16.07.1999р. «Про ухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Ст. 14, п.3) до 1 червня (не пізніше) всі підприємства (крім бюджетних) мають подати державному реєстратору річну фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Дозволяється надсилати фінансову звітність держреєстратору рекомендованим листом.

За неподання фінансової звітності передбачено накладення штрафних санкцій на посадових осіб підприємства в розмірі від 136,00 грн. до 255,00 грн. (ст. 164-2 КпАП